Uslovi konkursa

Odbojka zove: Moj prvi smeč

Uneti podatke o stručnoj spremi i licencama koje posedujete
Podaci o sportskom objektu u kome će se treninzi održavati sa podacima o broju obezbeđenih termina na mesečnom nivou, kao i ceni zakupa
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com